ગુજરાતી

માં ઘાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાડ1ઘાડું2

ઘાડ1

વિશેષણ

 • 1

  ઘટ્ટ; લચકાદાર.

 • 2

  ખીચોખીચ.

 • 3

  પુષ્કળ; ગાઢ.

 • 4

  કઠણ; સંગીન.

ગુજરાતી

માં ઘાડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાડ1ઘાડું2

ઘાડું2

વિશેષણ

 • 1

  ઘટ્ટ; લચકાદાર.

 • 2

  ખીચોખીચ.

 • 3

  પુષ્કળ; ગાઢ.

 • 4

  કઠણ; સંગીન.