ઘાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાડ

વિશેષણ

 • 1

  ઘટ્ટ; લચકાદાર.

 • 2

  ખીચોખીચ.

 • 3

  પુષ્કળ; ગાઢ.

 • 4

  કઠણ; સંગીન.

ઘાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાડું

વિશેષણ

 • 1

  ઘટ્ટ; લચકાદાર.

 • 2

  ખીચોખીચ.

 • 3

  પુષ્કળ; ગાઢ.

 • 4

  કઠણ; સંગીન.