ઘાણીએ જોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણીએ જોડવું

  • 1

    કંટાળાભરેલા કામમાં રોકવું.