ઘાણ નીકળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણ નીકળી જવો

  • 1

    ભયંકર સંહાર થઈ જવો; પાયમાલી થઈ જવી.