ઘાણ પેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણ પેસવો

  • 1

    જીવલેણ વિકાર કે રોગ થવો.

  • 2

    કુસંપ થવો.