ઘાતવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાતવિધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'ઇન્વૉલ્યૂશન'.