ઘારણ નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘારણ નાંખવું

  • 1

    ઊંઘમાં પડી જાય તેમ (ઔષધથી) કરવું.