ઘારું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘારું પડવું

  • 1

    નારું થવું.

  • 2

    કાઠિયાવાડી ઘેટીનું બચ્ચું.