ઘાલણદાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાલણદાસ

પુંલિંગ

  • 1

    લોકોનાં નાણાં ઘાલી જનારો; દેવાળિયો.