ઘાલ ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાલ ઊઠવી

  • 1

    પંક્તિ જમી પરવારવી.