ઘાલ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાલ પડવી

  • 1

    જમનારની પંક્તિ પડવી.