ઘાલ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાલ બેસવી

  • 1

    જમનારની પંક્તિ પડવી.