ઘાસ કાપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસ કાપવી

  • 1

    ઘટના બદલામાં કંઈ મજરે લેવું.