ઘાસ ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસ ખાવું

  • 1

    પશુ પેઠે વર્તવું; માણસની ગણનામાં ન રહેવું.