ઘાસ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસ ખાવી

  • 1

    ખોટ ખાવી.