ઘાસ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસ જવી

  • 1

    ઘટ આવવી; ઘસારો પડવો.