ઘાસ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસ પડવી

  • 1

    ઘટ આવવી; ઘસારો પડવો.