ઘા મારીને કામ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘા મારીને કામ કરવું

  • 1

    જોર કરીને કામ કરવું.