ઘા લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘા લાગવો

  • 1

    ઘા લાગ્યા જેટલું દુઃખ થવું.

  • 2

    મોટું નુકસાન થવું.