ઘા વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘા વાગવો

  • 1

    જખમ થવો.

  • 2

    કાંઈ પણ (કામ કે જોર) થઈ શકવું.