ઘીગળણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીગળણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘી વગેરે ગાળવાની ઝીણી ગળણી.