ઘીઘી બંધાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીઘી બંધાવી

  • 1

    થોથવાવું.