ઘીના ઠામમાં ઘી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીના ઠામમાં ઘી પડવું

  • 1

    ઉચિત કે સારાં વાનાં થવાં.