ઘીના ભાવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીના ભાવે

  • 1

    મોઘું.