ઘીસ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીસ પડવી

  • 1

    ફાવવું; લાભ થવો.

  • 2

    નુકસાન થવું; પાછું પડવું.

  • 3

    માર પડવો.