ઘોઘરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરો કાઢવો

  • 1

    ઘાંટો કાઢવો; મોટેથી બોલવું.