ઘોઘરો ઘરડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરો ઘરડવો

  • 1

    નાક બોલાવતા ઘોરવું.