ઘોઘરો ઝાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરો ઝાલવો

  • 1

    ગળેથી પકડવું; ટોટો પકડવો.