ઘોઘરો પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરો પકડવો

  • 1

    ગળેથી પકડવું; ટોટો પકડવો.