ઘોઘરે બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરે બાઝવું

  • 1

    ગળું પકડવું.

  • 2

    ન ભાવવું.