ઘોઘળો ઘરડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘળો ઘરડવો

  • 1

    નાક બોલાવતા ઘોરવું.