ઘોઘળો તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘળો તાણવો

  • 1

    સાદ ખેંચીને ગાવું.