ગુજરાતી

માં ઘોચપરોણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘોચપરોણો1ઘોંચપરોણો2

ઘોચપરોણો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઘોંચ પરોણો; વારે વારે પરોણો ભોંકવો તે.

ગુજરાતી

માં ઘોચપરોણોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘોચપરોણો1ઘોંચપરોણો2

ઘોંચપરોણો2

પુંલિંગ

  • 1

    વારે વારે પરોણો ભોંકવો તે.