ઘોંચપરોણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોંચપરોણો

પુંલિંગ

  • 1

    વારે વારે પરોણો ભોંકવો તે.

ઘોચપરોણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોચપરોણો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘોંચ પરોણો; વારે વારે પરોણો ભોંકવો તે.