ઘોચી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોચી દેવું

  • 1

    ઝટ ખોસવું, ભોંકવું, પેસાડવું કે ઘાલવું.