ઘોડા થાકી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા થાકી જવા

  • 1

    થાકી જવું.

  • 2

    હારી જવું; આગળ વધવાની હિંમત ન હોવી.