ઘોડા લે ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા લે !

  • 1

    બહારવટિયા પકડે! (એક ધમકી).