ઘોડિયે ઘર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડિયે ઘર મૂકવું

  • 1

    નાનાં છોકરાં મૂકીને ગુજરી જવું.