ઘોડિયું બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડિયું બંધાવું

  • 1

    સંતતિ થવી.