ઘોડિયું બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડિયું બાંધવું

  • 1

    ખોયું કે તેનું કપડું બાંધીને તૈયાર કરવું.