ઘોડી ખેલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડી ખેલાવવી

  • 1

    ઘોડી પર બેસી તેને નચાવતા-કૂદાવતા ચલાવવી.