ઘોડી ઠાણે આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડી ઠાણે આવવી

  • 1

    ઘોડી ઋતુમાં આવવી.