ઘોડી પલાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડી પલાણવી

  • 1

    ઘોડી પર સવારી કરવી.