ઘોડો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો પાડવો

  • 1

    બંદૂક ફોડવા તેની કળ પાડવી.