ઘોડો મારી મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો મારી મૂકવો

  • 1

    ઘોડો પૂરપાટ દોડાવવો.

  • 2

    ઉતાવળે નાસી જવું.