ઘોડે ચડીને ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડે ચડીને ઊતરવું

  • 1

    મૂર્ખ ઠરવું.

  • 2

    પસ્તાવો કરવો.