ઘોડે બેસી ગાંસડી માથે મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડે બેસી ગાંસડી માથે મૂકવી

  • 1

    મૂર્ખ જેવું કામ કરવું.