ઘોર ખોદવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોર ખોદવી

  • 1

    મડદું દાટવાનો ખાડો ખોદવો.

  • 2

    વિનાશની તૈયારી કરવી.