ઘોર ચણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોર ચણવી

  • 1

    ઘોર ઉપર કબર ચણવી; રોજો બાંધવો.