ઘોલું ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોલું ઘાલવું

  • 1

    ફાંસ મારવી; ડખલ કરવી.