ઘોળ્યું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોળ્યું કરવું

  • 1

    જવા દેવું.