ઘોળી પીવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોળી પીવું

  • 1

    ન ગણકારવું; ન બદવું; ન ગાંઠવું.